Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Giới thiệu

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: BỆNH VIỆN MẮT TIỀN GIANG
- Địa chỉ: Số 44 - Phan Hiến Đạo - P7- Mỹ Tho – TG
- Điện thọai: 0733.873.339; Fax: 0733.884.028
- Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
- Email: bvmtgfhf@yahoo.com.vn
 II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị
- Giám đốc: Bs Phạm Văn Sở
  ĐTDD: 0982.618.752
- Phó Giám đốc: Bs Trần Việt Tuấn 
  ĐTDD: 0913.170.308
- Phó Giám đốc: Bs Lê Thị Bích Hợp
  ĐTDD: 0918.099.707
2. Cơ cấu tổ chức
a. 03 Phòng:
- Phòng Tổ chức hành chánh – Quản trị và Tài vụ.
- Phòng Chỉ đạo tuyến.
- Phòng Kế hoạch tổng hợp.
b. 04 Khoa:
- Khoa Khám bệnh & chẩn đoán chức năng.
- Khoa Điều trị.
- Khoa Dược.
- Khoa Giải phẩu chăm sóc hậu phẩu & chống nhiễm khuẩn
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Khám và điều trị các bệnh mắt cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.