Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin


Giới thiệu
20/05/2015

I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: BỆNH VIỆN MẮT TIỀN GIANG
- Địa chỉ: Số 44 - Phan Hiến Đạo - P7- Mỹ Tho – TG
- Điện thọai: 0733.873.339; Fax: 0733.884.028
- Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
- Email: bvmtgfhf@yahoo.com.vn
 II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị
- Giám đốc: Bs Phạm Văn Sở
  ĐTDD: 0982.618.752
- Phó Giám đốc: Bs Trần Việt Tuấn 
  ĐTDD: 0913.170.308
- Phó Giám đốc: Bs Lê Thị Bích Hợp
  ĐTDD: 0918.099.707
2. Cơ cấu tổ chức
a. 03 Phòng:
- Phòng Tổ chức hành chánh – Quản trị và Tài vụ.
- Phòng Chỉ đạo tuyến.
- Phòng Kế hoạch tổng hợp.
b. 04 Khoa:
- Khoa Khám bệnh & chẩn đoán chức năng.
- Khoa Điều trị.
- Khoa Dược.
- Khoa Giải phẩu chăm sóc hậu phẩu & chống nhiễm khuẩn
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Khám và điều trị các bệnh mắt cho nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Tin liên quan

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
 Về việc triển khai công tác Thiết bị trường học năm học 2016 – 2017