Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Danh sách người hành nghề tại bệnh viện Mắt TG

STT Họ và tên người hành nghề KBCB* Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi
hoạt động chuyên môn** 
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí chuyên môn
(ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm)
1 Phạm Văn Sở 0003934/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
BS CKI- Giám đốc; Khám và điều trị bệnh về mắt
2 Trần Việt Tuấn  000844/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
BS CKI- Phó Giám đốc;  Khám và điều trị bệnh về mắt
3 Lê Thị Bích Hợp 000642/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
BS CKII- Phó Giám đốc;  Khám và điều trị bệnh về mắt; PTV
4 Phan Kim Thảo 004140/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
CN ĐD - Phó phòng KHTH
5 Thái Minh Hải 0001597/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
CN ĐD - Trưởng phòng TCHC-QTTV
6 Phạm Thanh Vũ 0003965/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
BS CKI- Phó Khoa Khám;  Khám và điều trị bệnh về mắt
7 Nguyễn Văn Chí 0001593/TG-CCHN Y sĩ chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Điều trị
8 Nguyễn Kỳ Chưỡng 0001594/TG-CCHN Y sĩ chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng Chỉ đạo tuyến
9 Lê Thanh Xuân 0001609/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
BS CKI-Trưởng Khoa Khám
10 Lê Thị Kim Minh 001036/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám;  Khám và điều trị bệnh về mắt
11 Nguyễn Lam Ái Huyên 004356/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám;  Khám và điều trị bệnh về mắt
12 Võ Trần Đăng Khoa 004286/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám;  Khám và điều trị bệnh về mắt
13 Nguyễn Công Luận 000461/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng trưởng Khoa Khám
14 Nguyễn Thị Diệu An 0001591/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám
15 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 0001607/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám
16 Nguyễn Thị Kim Thoa 0001604/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám
17 Trịnh Diễm My 0001601/TG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng xét nghiệm
18 Nguyễn Văn Đầy 0001596/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng Chỉ đạo tuyến
19 Nguyễn Thanh Khắc 0001600/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa GP-CSHP&KSNK
20 Phạm Thị Xuân Thơ 0003944/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám
21 Bùi Ngọc Minh Tú 000627/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng Khoa Điều trị;  Khám và điều trị bệnh về mắt; PTV
22 Nguyễn Mạnh Tiến 0001603/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng trưởng bệnh viện
23 Phạm Thị Kim Cương 0001592/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Điều trị
24 Phan Thị Thu Thử 0001606/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Điều trị
25 Lê Thị Xuân Khanh 0001599/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám
26 Hồ Thị Ngọc Mai 0003704/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Điều trị
27 Nguyễn Trần Việt Hùng 0004015/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
BS CKI-Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến;  Khám và điều trị bệnh về mắt
28 Nguyễn Ngọc Như 0003917/TG-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám
29 Lê Văn Hẹn 1566/TG-CCHND Dược sĩ 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Trưởng Khoa Dược
30 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 1569/CCHN-DƯỢC Dược sĩ 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Dược
31 Phạm Thị Đức Hoa 37/TG-CCHND Dược sĩ 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Dược
32 Lê Thị Bích Ngân 004919/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Điều trị;  Khám và điều trị bệnh về mắt
33 Nguyễn Thị Phương Uyên 004906/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám;  Khám và điều trị bệnh về mắt
34 Nguyễn Thị Trúc Linh 0002409/TG-CCHN Điều dưỡng đa khoa 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Điều trị
35 Võ Công Hoan 001307/TG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phòng xét nghiệm
36 Nguyễn Huỳnh Như 005209/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Khám;  Khám và điều trị bệnh về mắt
37 Huỳnh Thị Cẩm Tú 004967/TG-CCHN Điều dưỡng đa khoa 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa Điều trị
38 Trương Thanh Bình 001459/TG-CCHN Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng quát, gây mê hồi sức 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên Khoa GP-CSHP&KSNK
           
5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)
           
STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công cụ thể)
1 Trần Thị Diễm Trinh CN Kế toán 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Kế toán trưởng
2 Nguyễn Ngọc Nam CN Luật 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng TCHC&TV
3 Phạm Thị Thanh Trúc CN Kế toán 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Kế toán
4 Nguyễn Thị Gấm CN Kế toán 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Kế toán
5 Võ Thị Bích Diệu CN Kế toán 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Kế toán
6 Võ Tiến Dũng CN Kế toán 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Kế toán
7 Trần Thị Thu Thúy CN Kế toán 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Kế toán
8 Nguyễn Lê Duy Khánh CN Điện gia dụng 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng TCHC&TV
9 Phan Văn Tám Lao động phổ thông 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Tài xế
10 Nguyễn Quang Bình CN CNTT 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên phụ trách CNTT- Phòng KHTH
11 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Lao động phổ thông 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng GPCSHP&KSBT
12 Nguyễn Thị Trọn Lao động phổ thông 7h - 17h
Từ thứ 2 đến thứ 6
Nhân viên - Phòng Điều trị