Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Ngày 28 tháng 01 năm 2022 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 250/QĐ-BYT về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Quyết định Số: 250/QĐ-BYT