Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021

 

 

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng chi tiết tại đây

Danh sách kết quả tuyển dụng tại đây