Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Về việc vận động tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

​Sở Y tế luôn sẵn sàng đoán nhận tất cả ông, bà, cô, chú, anh, chị, em,… là
cán bộ y tế hiện đã nghỉ hưu hoặc thôi việc,… có ý muốn đăng ký tình nguyện
hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xin liên hệ một trong các địa chỉ sau:
- Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế (Bác sĩ Vân, số điện thoại 073 3871649);
- Phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế (Bác sĩ Sơn, số điện thoại 073
3873544),
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã
Cai Lậy nơi mình đang cư trú hoặc các cơ sở y tế nơi mình công tác trước khi
nghỉ hưu hoặc thôi việc,…
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nội dung chi tiết tại đây