Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 tại Bệnh viện Mắt TG chi tiết tại đây

Danh sách thí sinh trúng tuyển tại đây