Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Kỹ thuật mới Kỹ thuật mới

Phẫu thuật điều trị cận thị bằng Laser Excimer
Phẫu thuật điều trị cận thị bằng Laser Excimer

Cận thị là tật khúc xạ mà người bị nhìn vật sẽ rõ hơn khi để gần mắt, nếu nhìn xa sẽ bị mờ. Thị lực nhìn gần có thể vẫn rõ, nhưng thị lực nhìn xa thì mờ. Cận thị là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực trên thế giới, hiện nay học sinh và sinh viên bị cận thị ngày càng tăng. Cân thị nặng dẫn đến tho...

Ở Việt nam ghép giác mạc được tiến hành từ những năm 1950 với công bố đầu tiên của Nguyễn Đình Cát, Nguyễn Ngọc Kính, Nguyễn Duy Hoà. Sau đó phẫu thuật vẫn được tiến hành rải rác, kể cả trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ với những kết quả đáng khích lệ (nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Trọng Nhân,...
Xem thêm >>