Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Tiền Giang
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Tiền Giang

​Chủ nhiệm đề tài: BSCKI Trần Việt Tuấn, Đồng chủ nghiệm: BSCKI Nguyễn Trần Việt Hùng. 1. Đơn vị quản lý nhiệm vụ: Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang. 2. Đơn vị quản lý kinh phí: Qũy Phát triển Khoa học & Công nghệ tỉnh Tiền Giang. 3. Đơn vị quản lý chuyên môn: Sở Khoa học...

Bệnh võng mạc trẻ đẻ non ( viết tắt là ROP) là một tình trạng bệnh lý của mắt thường gặp ở những trẻ đẻ non, nhẹ cân (< 1,6 kg)...
Ngày nay, cùng với sự phát triển của các kỹ thuật chẩn đoán trong nhãn khoa, nhiều thiết bị mới đã được ứng dụng trong việc chẩn đoán các bệnh nhãn khoa nói chung và các bệnh lý võng mạc vùng hoàng điểm, gai thị nói riêng. Trong đó chụp cắt lớp võng mạc OCT (Optical coherence Tomography) là một phươ...
Xem thêm >>