Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Tiền Giang
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp can thiệp phòng chống tật khúc xạ cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Tiền Giang

​Chủ nhiệm đề tài: BSCKI Trần Việt Tuấn, Đồng chủ nghiệm: BSCKI Nguyễn Trần Việt Hùng. 1. Đơn vị quản lý nhiệm vụ: Bệnh viện Mắt tỉnh Tiền Giang. 2. Đơn vị quản lý kinh phí: Qũy Phát triển Khoa học & Công nghệ tỉnh Tiền Giang. 3. Đơn vị quản lý chuyên môn: Sở Khoa học...

Bệnh võng mạc trẻ đẻ non ( viết tắt là ROP) là một tình trạng bệnh lý của mắt thường gặp ở những trẻ đẻ non, nhẹ cân (< 1,6 kg)...
Ngày nay, cùng với sự phát triển của các kỹ thuật chẩn đoán trong nhãn khoa, nhiều thiết bị mới đã được ứng dụng trong việc chẩn đoán các bệnh nhãn khoa nói chung và các bệnh lý võng mạc vùng hoàng điểm, gai thị nói riêng. Trong đó chụp cắt lớp võng mạc OCT (Optical coherence Tomography) là một phươ...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 Luật Cán bộ, công chức, viên chức
 Luật Lao Động
 Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
 Về việc triển khai công tác Thiết bị trường học năm học 2016 – 2017

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1