Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Thông báo Thông báo

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Bảng điểm thi xét tuyển viên chức năm 2020 tại Bệnh viện Mắt. ...

Tài liệu ôn tập - Xét tuyển viên chức năm 2020
Tài liệu ôn tập - Xét tuyển viên chức năm 2020

Bộ tài liệu ôn tập tham khảo dành cho đối tưởng dự xét tuyển viên chức năm 2020 tại Bệnh viện Mắt Tiền Gian...

Về việc vận động tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Về việc vận động tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

​Sở Y tế luôn sẵn sàng đoán nhận tất cả ông, bà, cô, chú, anh, chị, em,… là cán bộ y tế hiện đã nghỉ hưu hoặc thôi việc,… có ý muốn đăng ký tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xin liên hệ một trong các địa chỉ sau: - Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế (Bác sĩ Vân, số điện...

Kết quả lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" , "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020 cấp cơ sở Bệnh viện Mắt Tiền Giang
Kết quả lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" , "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020 cấp cơ sở Bệnh viện Mắt Tiền Giang

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-BVM ngày 19/4/2019 của Bệnh viện Mắt về việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020. Ngày 10/6/2019 tại Hội trường Bệnh viện Mắ...

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2020
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2020

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2020...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
 Về việc triển khai công tác Thiết bị trường học năm học 2016 – 2017