Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Thông báo Thông báo

Thông báo Kết quả họp và lấy ý kiến Hội đồng đối với danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, ‘Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023
Thông báo Kết quả họp và lấy ý kiến Hội đồng đối với danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, ‘Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 cấp cơ sở Bệnh viện Mắt (sau đây viết tắc là Hội đồng ) tiến hành họp và lấy ý kiến Hội đồng đối với danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023, kết quả họp và lấy ý kiến của Hội đồ...

Thông báo kết quả họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 năm 2023
Thông báo kết quả họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 năm 2023

Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14 năm 2023 cấp cơ sở Bệnh viện Mắt thông báo kết quả họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng nội dung sau...

Thông báo về việc gởi báo giá VTYT chuyên ngành Mắt
Thông báo về việc gởi báo giá VTYT chuyên ngành Mắt

Do nhu cầu sử dụng VTYT chuyên ngành mắt năm 2022, Bệnh viện Mắt Tiền Giang kính mời các nhà cung cấp VTYT gửi giúp báo giá được trình bảy theo nội dung thông báo sau...

     Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiể...
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành...
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2021
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2021

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI TƯỢNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2020 (Giá được ban hành dựa theo TT 13/2019/T...

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021    ...

Thông báo về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thông báo về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện Công văn số 1382/BHXH-CNTT ngày 23/12/2020 về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. ...

Xem thêm >>

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 Luật Cán bộ, công chức, viên chức
 Luật Lao Động
 Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
 Về việc triển khai công tác Thiết bị trường học năm học 2016 – 2017