Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

     Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiể...
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành...
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021
Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Mắt năm 2021

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021    ...

​​Chiều nay (19/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch CO...
​Dự án “Chăm sóc mắt toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường khu vực phía Nam” với sự tài trợ của ...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 Luật Cán bộ, công chức, viên chức
 Luật Lao Động
 Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
 Về việc triển khai công tác Thiết bị trường học năm học 2016 – 2017

Album trang chủ Album trang chủ

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1