Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
4942/QĐ-BYT 29-10-2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
52/2019/QH14 27-12-2019 Luật Cán bộ, công chức, viên chức
45/2019/QH 20-11-2019 Luật Lao Động
43/KH-SGDĐT 23-09-2016 Tuyên truyền phổ biến pháp luật An toàn giao thông năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang
106/GM-SGDĐT 23-09-2016 Về việc triển khai công tác Thiết bị trường học năm học 2016 – 2017
58/2014/QH13 29-11-2014 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
40/2009/QH12 23-11-2009 Luật Khám bệnh, chữa bệnh